Zvyky a tradície talárov

Talár je zvláštne splývavé rúcho siahajúcu až ku členkom. Používal sa ako liturgické rúcho vo väčšine evanjelických cirkví, alebo ako obradné pri akademických slávnostiach akými sú napr. promócie. Dodáva slávnostnému obradu neopakovateľnú atmosféru. Ma symbolizovať nestrannosť sudcu počas pojednávania a zdôrazňovať význam a vážnosť funkcie sudcu.

Študentské taláre a učiteľské taláre (rektorské, dekanské), či už sudcovské, advokátske taláre, sa stali pre nás dlhoročnou tradíciou. Zvyk promovať neprišiel do Európy z Ameriky, ako sa niektorý domnievajú. Práve naopak !
Talár je symbolom príslušnosti k akademickej obci a jeho tradícia siaha až do stredoveku, vtedy vyjadroval tento oblek duchovné spojenie univerzít s Cirkvou.

Talár a jeho realizácia

Naša realizácia pozostáva od počiatočného zhotovovania návrhov, cez výber a zabezpečenie vhodných látok, vlastné ušitie a priame dodávky objednávateľom. Pri návrhoch vychádzame z požiadaviek zákazníka a sme schopní zabezpečiť aj špecifické požiadavky. Cena sa určuje v závislosti od náročnosti vyhotovenia podľa zvoleného strihového riešenia a najmä od cien zvolených materiálov. V každom prípade môžete počítať s výhodným pomerom ceny a kvality.

S výrobou talárov máme dlhoročné skúsenostiči ide o študentské, učiteľské, rektorské, dekanské alebo advokátske a sudcovské, s nami máte istotu spoľahlivosti.

Študentský talár

Viac informácií

Sudcovský  talár

Viac informácií

Prokurátorský talár

Viac informácií

Advokátsky talár

Viac informácií

Rektorský, dekanský, učiteľský talár

Viac informácií